Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Uzbek -- Matto
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- English -- French -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Spanish? -- UZBEK -- Yiddish

Next Book

MATTO - Tavba qiling, chunki masihning shohligi yaqindir!

Mattoga ko'ra masihning hushxabarini o'rganish

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

QISM 1 - MASIHNING XIZMATIDAGI DASTLABKI DAVRI (Matto 1:1 - 4:25)
A - ISONING TUG'ILISHI VA BOLALIGI (Matto 1:1 - 2:23)
1. Isoning nasl-nasabi (Matto 1:1-17)
2. Isoing tug'ilishi (Matto 1:18-25)


3. Munajjimlarning Ziyorati va Sajdasi (Matto 2:1-11)
4. Isoni O'ldirish uchun Hirodning Harakati (Matto 2:12-23)


B - YAHYO PAYG'AMBAR MASIHNING YO'LINI TAYYOR LAYDI (Matto 3:1 - 4:11)
1. Tavbaga Chaqiruv (Matto 3:1-12)
2. Masihning Suvga Cho'mishi (Matto 3:13-15)
3. Uch Birlikning Birligining E'loni (Matto 3:16-17)


4. Isoning vasvasa qilinishi va Buyuk G'alabasi(Matto 4:1-11)
C - MASIH JALILIDA XIZMATINI BOSHLAYDI (Matto 4:12-25)
1. Masih Uy-joydeb Kafarnahumni Tanlaydi (Matto 4:12-17)
2. Masih Shogirdlikka Birinchi Ikki Aka-ukani Chaqirishi (Matto 4:18-22)
3. Najodkor Xizmatining Go'zal Hisobi (Matto 4:23-25)


QISM 2 - MASIH JALILADA TA'LIM BERISHI VA XIZMAT QILISHI (Matto 5:1 - 18:35)
A - TOG'DAGI VA'Z: OSMON SHOHLIGINING QOIDALARI (MATTO 5:1 – 7:27) (Iso So'zlarining Birinchi To'plami)
a) Bahtiyorliklar (Matto 5:1-12)
b) Tog'dagi Va'zning Maqsadi: Xudo Qonunining Talabi (Matto 5:13-16)
c) Masihning Qonunidagi Muso Qonunining Bajo Bo'lishi va Barkamolligi (Matto 5:17-20)
1. INSONLARGA BO'LGAN BIZNING VAZIFALARIMIZ (Matto 5:21-48)
a) Yarashishda Qotilning Maqsadlarini Taqiqlash (Matto 5:21-26)
b) Zinoni Taqiqlash Poklikni Qidirishni Anglatadi (Matto 5:27-32)
c) Qasam ichishni Taqiqlash Haqiqatni gapirishni Anglatadi (Matto 5:33-37)
d) Yuvoshlik Yovuzlikni Yengadi (Matto 5:38-42)
e) Dushmanlarning Nafratiga Sevgi bilan Qaytariladi (Matto 5:43-48)


2. XUDO OLDIDAGI BURCHLARIMIZ (Matto 6:1-18)
a) Sirli Ravishda Savob Ishlar Qilish (Matto 6:1-4)
b) Yolg'izlikdagi Ibodat (Matto 6:5-8)
c) Rabbiyning Ibodati (Matto 6:9-13)
d) Kechirimni aniq Izlash (Matto 6:14-15)
e) Quvonch bilan Ro'za tutish (Matto 6:16-18)
3. YOVUZ MAQSADLARIMIZ USTIDAGI G'ALABA (Matto 6:19-7:6)
a) O'zi uchun Boylik Yiqqan Kishi Shaytonga Xizmat qiladi (Matto 6:19-24)
b) Samoviy Otangizning Irodasiga Ishonish (Matto 6:25-34)


c) Rabbiysini Biladigan Kishi, Boshqalarni emas, O'zini Hukm Qilsin (Matto 7:1-6)
4. OSMON SHOHLIGI QOIDASINING HULOSASI (Matto 7:7-27)
a) Ota Xudodagi Imon Ibodati (Matto 7:7-11)
b) Oltin Qoida (Matto 7:12)
c) Ikta Yo'l (Matto 7:13-14)
d) Sohta Payg'ambarlar (Matto 7:15-20)
e) Ruhning Kuchi orqali Qonunning Talablari (Matto 7:21-23)
f) Farosatli Odam va Farosatsiz Odam (Matto 7:24-29)

B - KAFARNAHUM VA UNING ATROFIDAGI MASIHNING MO'JIZALARI (Matto 8:1 - 9:35)
1. Mohov Shifo topdi (Matto 8:1-4)
2. Masih Yuzboshining Xizmatkorini Shifolashi (Matto 8:5-13)
3. Butrusning Qaynonasi Shifo topdi (Matto 8:14-17)
4. Isoga Ergashishning Qonun-qoidalari (Matto 8:18-22)
5. Iso Bo'ronni va To'lqinlarni Tinchitadi (Matto 8:23-27)
6. Jin urgan Ikki Odamdan Minglab Iblislar Quvilishi (Matto 8:28-34)

7. Masihning Vakolati va Kechirish va Shifolash uchun Kuchi (Matto 9:1-8)
8. Soliq Yig'uvchi Mattoni Chaqirishi (Matto 9:9-13)
9. Yahyoning Shogirdlarining Ro'za tutish haqidagi Savoli (Matto 9:14-17)
10. Bir Qiz Hayotga qaytdi va Bir Ayol Shifo topdi (Matto 9:18-26)
11. Ko'r Kishi va Soqov Kishi shifo Topdi (Matto 9:27-34)
C - O'N IKKI SHOGIRDLARNI VOIZLIK QILISHGA VA XIZMAT QILISHGA JO'NATILISHI (Matto 9:35 - 11:1)
1. Masihning Buyuk Muruvvati (Matto 9:35-38)

2. O'n ikki Shogirdlarning Chaqirilishi (Matto 10:1-4)
3. OSMON SHOHLIGI TARQALISHNING USULLARI (Matto 10:5 - 11:1) -- ISO SO'ZLARINING IKKINCHI TO'PLAMI
a) Voizlik qilishning Asosiy Qoidalari (Matto 10:5-15)
b) Voizlikning Havf-hatarlari (Matto 10:16-25)
c) Qiyinchilikdagi Jasoratlik (Matto 10:26-33)
d) Voizlik tufayli Bo'linish (Matto 10:34-39)
e) Voizlikning Ulug' Maqsadi (Matto 10:40 - 11:1)

D - IMONSIZ YAHUDIYLAR VA ULARNING ISOGA BO'LGAN HASISLIGI (Matto 11:2 - 18:35)
1. Yahudiy Oqsoqollari Masihni rad etadi (Matto 11:2 - 12:50)
a) Isoning Yahyoning Shogirdlariga bo'lgan Javobi (Matto 11:2-19)
b) Iso Ishonmaydigan Shaharlarni Koyishi (Matto 11:20-24)
c) Muqaddas Uch Birlikning Birligi haqida E'lon (Matto 11:25-27)
d) Masihda orom topish uchun Taklif (Matto 11:28-30)

e) Shogirdlar Shanba Kunida Bug'doy Boshog'ini Uzadilar (Matto 12:1-8)
f) Shanba kunida Qo'li Shol odamni Shifolash va Isoni o'ldir ish uchun Reja (Matto 12:9-21)
g) Muqaddas Ruhga Qarshi Kufrlik (Matto 12:22-37)
h) Yunus Payg'ambarning Alomati (Matto 12:38-45)
i) Isoning Haqiqiy Oilasi (Matto 12:46-50)

2. OSMON SHOHLIGINING RUHIY O'SISHI: MASIH MASAL LAR BILAN TA'LIM BERADI (Matto 13:1-58) -- MASIH SO'ZINING UCHINCHI TO'PLAMI
a) Urug' Sepuvchi haqida Masal (Matto 13:1-23)
b) Daladagi Begona O't Masali (Matto 13:24-30 va 36-43)
c) Xantal Urug'i va Xamirturush Burdasi haqidagi Masallar (Matto 13:31-35)
d) Yashirinlgan Xazina va Qimmatbaho Marvarid haqidagi Masallar (Matto 13:44-46)
e) Xalqlar Dengiziga tashlangan To'r (Matto 13:47-53)
f) Iso Nosirada Rad qilinishi (Matto 13:54-58)

3. Isoning Xizmati va Safari (Matto 14:1 - 17:27)
a) Yahyo Payg'ambarning O'limi (Matto 14:1-12)
b) Isoning Besh Ming Kishini To'ydirishi (Matto 14:13-21)
c) Isoning Suv ustida Yurishi (Matto 14:22-27)
d) Butrusning Ko'lda Cho'kishi (Matto 14:28-36)

e) Ichki va Tshqi Horomlik (Matto 15:1-9)
f) Yurakdan chiqadigan Yovuz Fikrlar (Matto 15:10-20)
g) G'ayriyahudiy Ayolning Buyuk Imoni uning Kamtarligi tomonidan ko'rsatilgan (Matto 15:21-28)
h) To'rt Ming Kishining To'yishi (Matto 15:29-39)

i) Iso Aqidaparastlikka va Sayoz Fikrlashga qarshi harakat qiladi (Matto 16:1-12)
j) Butrusning Isoning Ilohiyligi Haqidagi keskin Tan olishi (Matto 16:13-16)
k) Haqiqiy Imon Otaning Vahiysining Sovg'asidir (Matto 16:17-20)
l) Iso Birinchi O'limi va Tirilishi haqida Aytishi (Matto 16:21-28)

m) Isoning Tog'da O'zgarishi (Matto 17:1-8)
n) Va'da etilgan Ilyosning Kelishi haqidagi Aniqlik Coming (Matto 17:9-13)
o) Bola Shifo topdi (Matto 17:14-21)
p) Isoning O'limi va Tirilishi haqidagi Ikkinchi marta Gapir ishi (Matto 17:22-27)

4. XUDO SHOHLIGINING AMALIY QOIDALARI (Matto 18:1-35) -- MASIH SO'ZINING TO'RTINCHI YIG'INDISI
a) Shogirdlarning Mag'rurligi va Bolalarning Kamtarligi (Matto 18:1-14)
b) Aka-ukalar Orasidagi O'zaro Kechirim (Matto 18:15-17)
c) Masihning Nomi bilan Taqiqlash (Matto 18:18-20)
d) Cheksiz Kechirim (Matto 18:21-22)
e) Kechirimsiz Xizmatkor haqida Masal (Matto 18:23-35)

QISM 3 - ISONING QUDDUSGA BO'LGAN SAFARI MOBAYNIDA IORDAN VODIYSIDAGI XIZMATI (Matto 19:1 - 20:34)
1. Haqiqiy Turmushning Buyrug'i (Matto 19:1-6)
2. Ajralish Gunoh (Matto 19:7-9)
3. Masihning Xizmati uchun Uylanishdan Tiyilish (Matto 19:10-12)
4. Masih Bolalarni Sevadi va Marhamatlaydi (Matto 19:13-15)
5. Boy bo'lgan Yosh Kishi va Boylikning Oqibati (Matto 19:16-22)
6. Boy Inson Jannatga Kira oladimi? (Matto 19:23-26)
7. Masih Tufayli Quvg'in etiladiganlarning Mukofotlari (Matto 19:27-30)

8. Barcha Ishchilarga birdek maosh (Matto 20:1-16)
9. Iso O'z O'limini Uchinchi bor Aytishi (Matto 20:17-19)
10. Isoning Shogirdlari Orasidagi Ahmoq Mag'rurlik (Matto 20:20-23)
11. Eng Buyugi Kim va Eng Kichigi Kim? (Matto 20:24-28)
12. Yerixoda Ko'r Kishilarning sog'ayishi (Matto 20:29-34)

QISM 4 - ISONING QUDDUSDAGI OXIRGI XIZMATLARI (Matto 21:1 - 25:46)
A - MA'BADDAGI TORTISHUV (Matto 21:1 - 22:46)
1. Isoning Quddusga Kirishi (Matto 21:1-9)
2. Iso Ma'badni Tozalaydi (Matto 21:10-17)
3. La'natlangan Hosilsiz Anjir Daraxti (Matto 21:18-22)
4. Isoni Yahudiylarning oqsaqollari so'roq-savol qiladi (Matto 21:23-27)
5. Iso To'rtta Masallar Beradi (Matto 21:28 - 22:14)
a) Ikki O'g'il haqida Masal (Matto 21:28-32)
b) Yovuz Bog'bonlar haqida masal (Matto 21:33-41)
c) Qoqilish to'g'risidagi Masal (Matto 21:42-46)

d) Nikoh To'yi haqidagi Masal (Matto 22:1-14)
6. Qaysarning haqi, va Xudoning haqi (Matto 22:15-22)
7. Oxiratda na uylanadilar va na Erga tegadilar (Matto 22:23-33)
8. Buyuk Amr (Matto 22:34-40)
9. Masih Rabbiydir (Matto 22:41-46)

B - MASIH YAHUDIY DINDORLARIGA TANBEH BERADI VA ULARNI OGOHLANTIRADI (Matto 23:1-39) -- ISO SO'ZLARINING BESHINCHI YIG'INDISI
1. Ulamolar va Farziylarning Tanbehi (Matto 23:1-7)
2. Sodiq Ustozlarning Kamtarligi (Matto 23:8-12)
3. Farziylar va Ulomolarning Holiga Birinchi Voy (Matto 23:13)
4. Ikkinchi Voy (Matto 23:14)
5. Uchinchi Voy (Matto 23:15)
6. To'rtinchi Voy (Matto 23:16-22)
7. Beshinchi Voy (Matto 23:23-24)
8. Oltinchi Voy (Matto 23:25-26)
9. Yettinchi Voy (Matto 23:27-28)
10. Sakkizinchi Voy (Matto 23:29-33)
11. Isoning Quddus haqidagi Bashorati (Matto 23:34-36)
12. Masihning Mehr-muruvvati oldidagi Quddus Xalqining Toshbag'irligi (Matto 23:37-39)

C - ZAYTUN TOG'IDAGI MASIHNING VA'ZI (Matto 24:1 - 25:46) -- ISO SO'ZINING OLTINCHI TO'PLAMI
1. Masih Ma'badni Tark etadi (Matto 24:1-2)
2. Shogirdlarning Savollari (Matto 24:3)
3. Hech kim Sizni yo'ldan ozdirmasligi uchun ehtiyot bo'ling (Matto 24:4-5)
4. Xudoning G'azabi Insonzodga Tushishi (Matto 24:6-8)
5. Ular Sizni Qiynoqqa Topshiradilar (Matto 24:9-14)
6. Quddusning Buzilishi (Matto 24:15-22)
7. Sohta Masihlar (Matto 24:23-26)
8. Masihning Ikkinchi Kelishining aniq bir Belgilari (Matto 24:27-31)
9. Dunyoning Oxiri (Matto 24:32-36)
10. Imonlilarning Najodi (Matto 24:37-41)
11. Hushyor bo'ling (Matto 24:42-51)

12. Dono va Nodon ayollar haqidagi Masal (Matto 25:1-13)
13. Qobilyatlar haqidagi Masal (Matto 25:14-30)
a) Siz Qobilyatlimisiz? (Matto 25:14-18)
b) Rabbiy Sodiq qolganlarni Mukofotlaydi (Matto 25:19-23)
c) Rabbiy Ish yoqmas Xizmatkorlarini Hukm qiladi (Matto 25:24-30)
14. Masih Barhayot Hukmdor (Matto 25:31-33)
15. Masihning Sevikli Izdoshlariga Hukmi (Matto 25:34-40)
16. Hukmdorning Hukmi Yovuz Kishilar ustida (Matto 25:41-46)

QISM 5 - MASIHNING AZOBLARI VA O'LIMI (Matto 26:1 - 27:66)
1. Iso O'z O'limi haqida Bashorat qiladi (Matto 26:1-2)
2. Isoga qarshi Munozara (Matto 26:3-5)
3. Masihni Kafanlash (Matto 26:6-13)
4. Yahudoning Xiyonati (Matto 26:14-16)
5. Fisih Bayramini Tayyorlash (Matto 26:17-19)
6. Kelayotgan Xoinni E'lon qilish (Matto 26:20-25)
7. Rabbiyning Birinchi Kechligi (Matto 26:26-29)
8. Isoning Getsemaniyaga bo'lgan Yo'lidagi Bashorati (Matto 26:30-35)
9. Masihning Getsemaniyadagi Ibodati (Matto 26:36-38)
10. Isoning Ibodatidagi Kurashi (Matto 26:39)
11. Vasvasaga Tushmaslik uchun Ibodat qiling (Matto 26:40-41)
12. Isoning Otasining Irodasiga bo'lgan Butun Itoatkorligi (Matto 26:42-46)
13. Isoning Hibsga Olinishi (Matto 26:47-50)
14. Iso Unga hujm qiluvchining Qulog'ini Shifolaydi (Matto 26:51-56)
15. Iso Yahudiylarning Oliy Kengashi Oldida (Matto 26:57-68)
16. Butrusning Isodan Tonishi (Matto 26:69-75)

17. Iso Hokimga Topshirildi (Matto 27:1-2)
18. Xoinning Halokati (Matto 27:3-5)
19. Payg'omda o'zining Yutug'i bor: Xoinning Narxi Haqida (Matto 27:6-10)
20. Iso Rim Kengashi Oldida: Isoning Shohligi haqidagi Shubha (Matto 27:11-14)
21. G'alayonni Tanlash (Matto 27:15-23)
22. Ular O'zlarini va Bolalarini La'natladilar (Matto 27:24-26)
23. Rim Askarlari Isoni Haqorat qilishadi (Matto 27:27-30)
24. Kriniyalik Simun Isoning Xochini Olib boradi (Matto 27:31-34)
25. Muqaddas Iso Ikki Qaroqchining O'rtasida Xochga Mixlandi (Matto 27:35-38)
26. Amaldorlar Kufri (Matto 27:39-44)
27. Xudoning Xo'mrayishi va xochga Mixlangandagi Tabiat (Matto 27:45-50)
28. Isoning O'limidagi G'alati Hodisalar (Matto 27:51-53)
29. Masihning O'limi uchun Guvohlar (Matto 27:54-56)
30. Masihning Ko'milishi (Matto 27:57-61)
31. Qabirni Muhirlash va Qo'riqlash (Matto 27:62-66)

QISM 6 - RABBIMIZ ISO MASIHNING TIRILISHI (Matto 28:1-20)
1. Bo'sh Qabir va Farishtaning So'zlari (Matto 28:1-4)
2. Xochga Mixlanganning Maqsadli Tirilishi (Matto 28:5-7)
3. Masihning Zoxir bo'lishi (Matto 28:8-10)
4. Yahudiy Oqsaqollarining Ayyorligi (Matto 28:11-15)
5. Masihning Jalilada Ko'rinishi va Uning bu Dunyoga Voizlik qilishga Buyrug'i (Matto 28:16-18)
6. Masihning Chegaralanmagan Hokimyati (Matto 28:18-19)
7. Masihning hamma Xalqlarga Voizlik qilish uchun Buyrug'i (Matto 28:19)
8. Suvga cho'mish uchun Masihning Buyrug'i (Matto 28:19)
9. Muqaddaslikni O'rgatish uchun Masihning Buyrug'i (Matto 28:20)
10. Masihning Izdoshlari bo'lish uchun Va'dasi (Matto 28:20)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 06, 2013, at 11:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)