Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Serbian -- John

This page in: -- Arabic -- Bengali -- Chinese -- English -- Farsi -- French -- Hausa -- Hindi -- Indonesian -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- SERBIAN -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Yiddish

Previous Book? -- Next Book

JOVAN - Svetlost svetli u tami

Proučavanje Hristovog evanđelja po Jovanu

Pređi na poglavlje: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Pređi na poglavlje: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21


DEO 1 - SIJANJE BOŽANSKE SVETLOSTI (JOVAN 1:1 - 4:54)
A - UTELOVLJENJE REČI BOŽIJE U ISUSU (JOVAN 1:1-18)
1. Suština i delo reči pre inkarnacije (Jovan 1:1-5)

2. Krstitelj priprema put Hristu (Jovan 1:6-13)

3. Punina Božija se pojavila u utelovljenju (Jovan 1:14-18)

B - HRIST VODI SVOJE UČENIKE IZ DELOKRUGA POKAJANJA U SVADBENU RADOST (JOVAN 1:19 - 2:12)
1. Delegacija iz Sinedriona ispituje Krstitelja (Jovan 1:19-28)

2. Još uzbudljivih svedočanstava Krstitelja o Hristu (Jovan 1:29-34)

3. Prvih šest učenika (John 1:35-51)


4. Isusovo prvo čudo na svadbi u Kani (Jovan 2:1–12)

C - HRISTOVA PRVA POSETA JERUSALIMU (Jovan 2:13 - 4:54) -- TEMA: ŠTA JE PRAVO SLAVLJENJE BOGA?
1. Pročišćavanje Hrama (Jovan 2:13-22)

2. Isus razgovara sa Nikodimom (Jovan 2:23 – 3:21)

a) Ljudi naginju ka Isusu (Jovan 2:23-25)

b) Potreba za ponovnim rođenjem (Jovan 3:1-13)
c) Krst, sredstvo nanovog rođenja (Jovan 3:14–16)
d) Odbacivanje Hrista vodi ka osudi (Jovan 3:17-21)

3. Krstitelj svedoči o Isusu Mladoženji (Jovan 3:22–36)


4. Isus u Samariji (Jovan 4:1–42)

a) Isus vodi preljubnicu do pokajanja (Jovan 4:1-26)
b) Isus vodi svoje učenike da vide spremnu žetvu (Jovan 4:27-38)
c) Evanđelje u Samariji (Jovan 4:39–42)

5. Izlečenje službenikovog sina (Jovan 4:43-54)


DEO 2 - SVETLOST SVETLI U TAMI (Jovan 5:1 - 11:54)
A - DRUGO PUTOVANJE U JERUSALIM(Jovan 5:1-47) -- TEMA: NEPRIJATELJSTVO IZMEĐU ISUSA I JUDEJA IZBIJA NA POVRŠINU
1. Isceljenje oduzetoga u Vitezdi (Jovan 5:1-16)

2. Bog radi sa svojim Sinom (Jovan 5:17-20)

3. Hrist podiže mrtve i sudi svetu (Jovan 5:20-30)

4. Četiri svedoka Hristovog božanstva (Jovan 5:31-40)

5. Razlog za neveru (Jovan 5:41-47)


B - ISUS JE HLEB ŽIVOTA (Jovan 6:1-71)
1. Isus hrani pet hiljada ljudi (Jovan 6:1-13)

2. Isus se povlači od graje koja traži njegovo krunisanje (Jovan 6:14-15)
3. Isus dolazi svojim učenicima u nevolji (Jovan 6:16-21)

4. Isus ljudima nudi izbor, “prihvatite ili odbacite!” (Jovan 6:22-59)

5. Probiranje među sledbenicima (Jovan 6:59-71)


C - ISUSOVO POSLEDNJE PUTOVANJE U JERUSALIM (Jovan 7:1 - 11:54) TEMA: RAZDVANJANJE SVETLOSTI I TAME
1. Isusove reči za vreme praznika senica (Jovan 7:1 – 8:59)

a) Isus i njegova braća (Jovan 7:1-13)
b) Različiti pogledi na Isusa u narodu i vrhovnom veću (Jovan 7:14-52)

c) Legalisti dovode preljubnicu Isusu da joj sudi (Jovan 8:1-11)
d) Isus, svetlost sveta (Jovan 8:12-29)
e) Greh je ropstvo (Jovan 8:30-36)
f) Đavo, ubica i lažov (Jovan 8:37-47)
g) Hrist je postojao pre Avraama (Jovan 8:48-59)

2. Isceljenje čoveka slepog od rođenja (Jovan 9:1-41)

a) Isceljenje u Subotu (Jovan 9:1-12)
b) Judeji ispituju isceljenog čoveka (Jovan 9:13–34)
c) Isus se otkriva isceljenome kao Božiji Sin (Jovan 9:35–41)

3. Isus dobri Pastir (Jovan 10:1–39)

a) Ovce čuju glas istinskog pastira (Jovan 10:1-6)
b) Isus predstavlja prava vrata (Jovan 10:7-10)
c) Isus dobri Pastir (Jovan 10:11–21)
d) Naša sigurnost u jedinstvu Oca i Sina (Jovan 10:22-30)
e) Sin Božiji u Ocu i Otac u njemu (Jovan 10:31-36)

4. Vaskrsenje Lazara i njegov ishod (Jovan 10:40 – 11:54)

a) Isus preko Jordana (Jovan 10:40 – 11:16)
b) Isus se sreće sa Martom i Marijom (Jovan 11:17-33)
c) Vaskrsenje Lazara (Jovan 11:34-44)
d) Judejsko veće osuđuje Isusa na smrt (Jovan 11:45-54)

DEO 3 - SVETLOST SVETLI U KRUGU APOSTOLA (Jovan 11:55 - 17:26)
A - UVOD U SVETU NEDELJU (Jovan 11:55 - 12:50)
1. Isus pomazan u Vitaniji (Jovan 11:55 – 12:8)

2. Isus ulazi u Jerusalim (Jovan 12:9–19)

3. Grci žele da upoznaju Isusa (Jovan 12:20-26)

4. Otac proslavljen usred vreve (Jovan 12:27-36)

5. Ljudi su otvrdnuli na sud (Jovan 12:37-50)


B - DOGAĐAJI KOJI SLEDE POSLE VEČERE GOSPODNJE (Jovan 13:1-38)
1. Isus pere noge svojim učenicima (Jovan 13:1–17)

2. Izdajnik razotkriven i zbunjen (Jovan 13:18-32)

3. Nova zapovest za crkvu (Jovan 13:33-35)


4. Hrist predskazuje Petrovo odricanje (Jovan 13:36-38)
C - OPROŠTAJNO OBRAĆANJE U GORNJOJ SOBI (Jovan 14:1-31)
1. Bog je prisutan u Hristu (Jovan 14:1–11)

2. Sveto Trojstvo se spušta na vernike kroz Tešitelja (Jovan 14:12–25)

3. Hristov oproštajni mir (Jovan 14:26-31)


D - OPROŠTAJ NA PUTU ZA GETSIMANIJU (Jovan 15:1 - 16:33)
1. Ostajanje u Hristu donosi mnogo roda (Jovan 15:1–8)

2. Naše ostajanje u zajedinštvu sa Ocem ispoljava se u uzajamnoj ljubavi (Jovan 15:9-17)

3. Svet mrzi Hrista i njegove učenike (Jovan 15:18 – 16:3)


4. Sveti Duh otkriva najznačajnije događaje u istoriji (Jovan 16:4-15)

5. Hrist predskazuje radost učenika za praznik vaskrsenja (Jovan 16:16-24)

6. Hristov mir u nama donosi poraz nevoljama u svetu (Jovan 16:25-33)


E - ISUSOVA ZASTUPNIČKA MOLITVA (Jovan 17:1-26)
1. Uvod u zastupničku molitvu
2. Molitva za Očevu slavu (Jovan 17:1-5)

3. Isus se zastupa za svoje apostole (Jovan 17:6-19)

4. Isus se zastupa za jedinstvo crkve (Jovan 17:20-26)


DEO 4 - SVETLOST POBEĐUJE TAMU (Jovan 18:1 – 21:25)
A - DOGAĐAJI OD TRENUTKA HAPŠENJA DO SAHRANE (Jovan 18:1 - 19:42)
1. Isus uhapšen u vrtu (Jovan 18:1-14)

2. Isus saslušavan pred Anom i Petrovo trostruko odricanje (Jovan 18:15–21)

3. Građansko suđenje pred rimskim namesnikom (Jovan 18:28 – 19:16)

a) Optužba protiv Hristove tvrdnje da je On car (Jovan 18:28-38)
b) Izbor između Isusa i Varave (Jovan 18:39-40)

c) Bičevanje Isusa pred njegovim tužiocima (Jovan 19:1-5)
d) Pilat zadivljen pred Hristovom božanskom prirodom (Jovan 19:6-12)
e) Pilatova nepravedna presuda nad Isusom (Jesus 19:12-16)

4. Krst i Isusova smrt (Jovan 19:16b-42)

a) Raspeće i odeća za grobnicu (Jovan 19:16b-22)
b) Podela odeće i bacanje kocke (Jovan 19:23-24)
c) Hristove reči upućene njegovoj majci (Jovan 19:25-27)
d) Vrhunac (Jovan 19:28-30)
e) Probadanje Isusovog boka (Jovan 19:31-37)
f) Isusova sahrana (Jovan 19:38-42)

B - VASKRSENJE I HRISTOVO POJAVLJIVANJE (Jovan 20:1 - 21:25)
1. Događaji u zoru na dan Pashe (Uskrs) (Jovan 20:1-10)

a) Marija Magdalena kraj grobnice (Jovan 20:1-2)
b) Petar i Jovan se trkaju do grobnice (Jovan 20:3-10)
c) Isus se pokazuje Mariji Magdaleni (Jovan 20:11-18)

2. Isus se pojavljuje pred apostolima u gornjoj sobi (Jovan 20:19-23)

3. Isus se pojavljuje pred apostolima i Tomom (Jovan 20:24-29)

4. Zaključak Jovanovog evanđelja (Jovan 20:30-31)


5. Isus se pojavljuje pored jezera (Jovan 21:1-25)

a) Čudesni ulov ribe (Jovan 21:1-14)
b) Potvrđivanje Petrove službe nad stadom (Jovan 21:15-19)
c) Dalja Isusova predskazanja (Jovan 21:20-23)
d) Jovanovo svedočanstvo i njegovo evanđelje (Jovan 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 21, 2013, at 09:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.50)