Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Kyrgyz -- John
This page in: -- Arabic -- Bengali -- Chinese -- English -- Farsi -- French -- Hausa -- Hindi -- Indonesian -- Kiswahili -- KYRGYZ -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Yiddish

Previous Book? -- Next Book?

Жакан - Жарык караңгыда жаркырап турат

Жакан жазган Жакшы Кабар

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Jump to Chapter: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21


I БӨЛҮК - Ыйык Жарыктын жаркырашы (Жакан 1:1 - 4:54)
А - Кудайдын Сөзүнүн Ыйса аркылуу келиши (Жакан 1:1-18)
1. 1.Сөздүн денеде келгенге чейинки мааниси жана кызматы (Жакан 1:1-5)
2. Чөмүлдүрүүчү Жакан Машаякка жол даярдайт (Жакан 1:6-13)
3. Денеде келген Ыйсадагы Кудайдын толуктугу (Жакан 1:14-18)
Б - МАШАЯК ШАКИРТТЕРИН ТОБО КЫЛУУ ЖЕРИНЕН ҮЙЛӨНҮҮ ТОЮНУН КУБАНЫЧЫНА АЛЫП БАРДЫ (Жакан 1:19 - 2:12)
1. Синедриондун мүчөлөрү чөмүлдүрүүчү Жаканды суракка алышты (Жакан 1:19-28)
2. Чөмүлдүрүүчү Жакандын Машаяк жөнүндө маанилүү күбөлөндүрүүсү (Жакан 1:29-34)
3. Биринчи алты шакирт (Жакан 1:35-51)

4. Канадагы үйлөнүү тоюндагы Ыйсанын биринчи көрсөткөн керемети (Жакан 2:1–12)
В - Машаяктын Иерусалимге биринчи келиши (Жакан 2:13 - 4:54) -- Тема: Чыныгы табынуу деген эмне?
1. Кудайдын үйүн тазалоо (Жакан 2:13-22)
2. Ыйсанын Никедим менен сүйлөшүүсү (Жакан 2:23 – 3:21)
а) Элдер Ыйсага тартыла башташты (Жакан 2:23-25)

б) Жогорудан төрөлүүгө болгон муктаждык (Жакан 3:1-13)
в) Айкаш жыгач жана жогорудан төрөлүү (Жакан 3:14–16)
г) Ыйсадан баш тартуу сотко алып барат (Жакан 3:17-21)
3. Чөмүлдүрүүчү Жакандын Ыйсаны Күйөө катары күбөлөндүрүшү (Жакан 3:22–36)

4. Ыйса Самарияда (Жакан 4:1–42)
а) Ыйса ойноштук кылган аялга тобо кылууга жардам берет (Жакан 4:1-26)
б) Ыйса шакирттерине бышып калган эгин талаасын көрсөтөт (Жакан 4:27-38)
в) Самарияда Жакшы Кабардын таралышы (Жакан 4:39–42)
5. Сарай кызматчысынын уулунун айыгышы (Жакан 4:43-54)

II БӨЛҮК - ЖАРЫК КАРАҢГЫДА ЖАРКЫРАП ТУРАТ (Жакан 5:1 - 11:54)
A - ЫЙСАНЫН ИЕРУСАЛИМГЕ ЭКИНЧИ ЖОЛУ КЕЛИШИ (Жакан 5:1-47) -- ТЕМА: ЫЙСА МЕНЕН ЖҮЙҮТТӨРДҮН ОРТОСУНДА КЕЛИШПЕСТИКТИН ПАЙДА БОЛУШУ
1. Ыйсанын Бетездадагы оорулуу адамды айыктырышы (Жакан 5:1-16)
2. Кудай Уулу менен иштейт (Жакан 5:17-20)
3. Машаяк өлгөндөрдү тирилтет жана дүйнөнү соттойт (Жакан 5:20-30)
4. Ыйсанын Кудай экендигине төрт күбөлөндүрүү (Жакан 5:31-40)
5. Ишенбестиктин себеби (Жакан 5:41-47)

Б - Ыйса өмүрдүн наны (Жакан 6:1-71)
1. Беш миң адамды тойгузуу (Жакан 6:1-13)
2. Ыйсанын падыша болуусун талап кылып жаткан элден Ыйсанын кетиши (Жакан 6:14-15)
3. Ыйса шакирттерине коркунуч маалында кайтып келди (Жакан 6:16-21)
4. Ыйса элге: “Кабыл алуу же баш тартуу” деген тандоону сунуш кылат (Жакан 6:22-59)
5. Ыйсаны ээрчүүдөн баш тарткан шакирттер (Жакан 6:59-71)

В - Ыйсанын акыркы жолу Иерусалимге келиши (Жакан 7:1 - 11:54) Тема: ЖАРЫК МЕНЕН КАРАҢГЫНЫН БӨЛҮНҮШҮ
1. Алачык майрамындагы Ыйсаны сөздөрү (Жакан 7:1 – 8:59)
а) Ыйса жана Анын бир туугандары (Жакан 7:1-13)
б) Ыйса тууралуу эл арасындагы жана жогорку кеңештеги ар кандай ойлор (Жакан 7:14-63)

в) Мыйзамчылдар ойноштук кылган аялды Ыйсага алып келишет (Жакан 8:1-11)
г) Ыйса – дүйнөнүн жарыгы (Жакан 8:12-29)
д) Күнөө – бул кулчулук (Жакан 8:30-36)
е) Шайтан - киши өлтүрүүчү жана жалганчы (Жакан 8:37-47)
ж) Машайак Мусадан мурда бар болгон. (Жакан 8:48-59)

2. Тубаса сокур адамдын айыгуусу (Жакан 9:1-41)
а) Ишемби күнү айыктыруу (Жакан 9:1-12)
б) Жүйүттөрдүн айыккан адамды суракка алышы (Жакан 9:13–34)
в) Айыккан жигитке Ыйса Өзүн Кудайдын Уулу экендигин ачты (Жакан 9:35–41)

3. Ыйса жакшы Кайтаруучу (Жакан 10:1–39)
а) Койлор өз Койчусунун үнүн угушат (Жакан 10:1-6)
б) Ыйса чыныгы эшик (Жакан 10:7-10)
в) Ыйса - жакшы Кайтаруучу (Жакан 10:11–21)
г) Биздин коопсуздугубуз Ата менен Уулга бириккенде болот (Жакан 10:22-30)
д) Кудай Уулу Атанын ичинде жана Ата Уулдун ичинде (Жакан 10:31-36)

4. Лазардын тирилиши (Жакан 10:40 – 11:54)
а) Ыйса Иордан дарыясынын боюнда (Жакан 10:40 – 11:16)
б) Ыйсанын Марта жана Мариям менен жолугушуусу (Жакан 11:17-33)
в) Лазардын тирилиши (Жакан 11:34-44)
г) Жүйүттөрдүн кеңешмесинин Ыйсаны өлтүрүүгө чечим чыгарышы (Жакан 11:45-54)

III БӨЛҮК - Жарык Элчилердин жашоосунда жаркырайт (Жакан 11:55 - 17:26)
А – Ыйык Жумага даярдануу (Жакан 11:55 - 12:50)
1. Бетанияда Ыйсанын майланышы (Жакан 11:55 – 12:8)
2. Ыйсанын Иерусалимге келиши (Жакан 12:9–19)
3. Эллиндердин Ыйса менен таанышууну каалоосу (Жакан 12:20-26)
4. Азап-кайгыда да Атанын ысымы даңкталсын (Жакан 12:27-36)
5. Жазаланып жатса дагы, адамзаттын жүрөгүнүн катууланышы (Жакан 12:37-50)

Б – Кечки тамактан кийинки болгон окуя (Жакан 13:1-38)
1. Ыйсанын шакирттеринин буттарын жуушу (Жакан 13:1–17)
2. Чыккынчынын бетинин ачылышы (Жакан 13:18-32)
3. Жыйынга берилген жаңы осуят (Жакан 13:33-35)

4. Машайак Петирдин баш таруусун алдын ала айтты (Жакан 13:36-38)
В – Шакирттери менен коштошуу (Жакан 14:1-31)
1. Кудайдын Машайактагы катышуусу (Жакан 14:1–11)
2. Ыйык Үч Бирдиктин ишенгендерге Сооротуучу аркылуу келиши (Жакан 14:12–25)

3. Коштошуудагы Ыйсанын тынчтыгы (Жакан 14:26-31)


Г - Гефсиманияга бара жаткандагы коштошуу (Жакан 15:1 - 16:33)

1. Ыйсадагы жашоо көп жемиш алып келет (Жакан 15:1–8)
2. Атанын ичинде болуу бул ич ара сүйүүдөн келип чыгат (Жакан 15:9-17)
3. Дүйнө Ыйсаны жана Анын шакирттерин жек көрөт (Жакан 15:18 – 16:3)

4. Ыйык Рух тарыхтагы өзгөчө маанилүү кырдаалды ачат (Жакан 16:4-15)
5. Ыйса тирилгенде, шакирттери кубана тургандыгын Ал алдын ала айтат (Жакан 16:16-24)
6. Машайактын тынчтыгы биздеги дүйнөлүк азапты жеңди (Жакан 16:25-33)

Д – Ыйсанын арачылык кылып сыйынуусу (Жакан 17:1-26)
1. Кириш сөз
2. Атанын даңкы үчүн сыйынуу (Жакан 17:1-5)
3. Ыйса шакирттери үчүн арачылык кылып сыйынат (Жакан 17:6-19)
4. Ыйсанын жыйындын биримдиги тууралуу арачылык кылуусу (Жакан 17:20-26)

IV БӨЛҮМ - ЖАРЫК КАРАҢГЫНЫ ЖЕҢЕТ (Жакан 18:1 – 21:25)
А - Ыйса кармалгандан баштап көргө коюлганга чейинки болуп өткөн окуялар (Жакан 18:1 - 19:42)
1. Ыйсанын Гетсемани багынан кармалышы (Жакан 18:1-14)
2. Ыйсанын Анастын алдында суракка алынышы жана Петирдин үч жолу танышы (Жакан 18:15–21)
3. Ыйса Римдик башкаруучунун алдында (Жакан 18:28 – 19:16)
a) Машайактын падышалык наамына каршы жалаа (Жакан 18:28-38)
б) Ыйсабы же Бараббабы? (Жакан 18:39-40)

в) Ыйсанын жалаа жабуучуларынын алдында жазаланышы (Жакан 19:1-5)
г) Пилат Ыйсанын кудайлык табиятынан улам Аны кастарлап жатты (Жакан 19:6-12)
д) Ыйсага карата Пилаттын адилетсиз чечими (Жакан 19:12-16)
4. Айкаш жыгач жана Ыйсанын өлүмү (Жакан 19:16b-42)
а) Айкаш Жыгачка кадоо (Жакан 19:16b-22)
б) Ыйсанын кийимин бөлүштүрүү жана өкчөмө таш ыргытуу (Жакан 19:23-24)
в) Машайактын энесине айткан сөзү (Жакан 19:25-27)
г) Аткарылды (Жакан 19:28-30)
д) Ыйсаны капталына сайышты (Жакан 19:31-37)
е) Ыйсанын көргө коюлушу (Жакан 19:38-42)

Б – Ыйсанын тирилүүсү жана шакирттерине көрүнүшү (Жакан 20:1 - 21:25)
1. Пасах майрамы маалындагы окуя (Жакан 20:1-10)
a) Магдалалык Мариямдын мүрзөгө келиши (Жакан 20:1-2)
б) Петир менен Жакан мүрзөгө чуркап жөнөштү (Жакан 20:3-10)
в) Ыйсанын магдалалык Мариямга көрүнүшү (Жакан 20:11-18)
2. Ыйсанын шакирттерине көрүнүшү (Жакан 20:19-23)
3. Ыйса шакирттер менен чогу турган Томаска да көрүндү (Жакан 20:24-29)
4. Жакан жазган Жакшы Кабардын тыянагы (Жакан 20:30-31)

5. Ыйсанын көлдүн жанында көрүнүшү (Жакан 21:1-25)
а) Балык кармагандагы болгон керемет (Жакан 21:1-14)
б) Петирдин үйүргө кызмат кылуучу катары бекитилиши (Жакан 21:15-19)
в) Ыйсанын келечекти алдын ала айтышы (Жакан 21:20-23)
г) Жакандын күбөлөндүрүүсү жана Жакшы Кабары (Жакан 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 21, 2013, at 09:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.50)