Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Hebrew -- Romans

This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- HEBREW -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Turkish -- Urdu -- Yiddish

Previous Book? -- Next Book?

ירומיים - יהוה צדקנוי

יעיונים באיגרת שאול אל הרומייםי

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

י הפתיחה: ברכה, הודיה לאלוהים, ודגש על "צדקת אלוהים" כמוטו של איגרתו (רומיים א: 17-1)י
י א) זהות השליח וברכתו (רומיים א: 7-1)י
י ב) התשוקה רבת השנים של שאול לבקר ברומא (רומיים א: 15-8)י
י ג) צדקת אלוהים מיוסדת ומתגשמת בנו באמצעות אמונה תמידית (רומיים א: 17-16)י
י חלק 1 - צדקת אלוהים מרשיעה כל חוטא ומצדיקה ומקדשת כל מאמין במשיח (רומיים א: 18 - ח: 39)י
י א - כל העולם שרוי תחת שלטון השטן ואלוהים ישפוט הכול בצדקה (רומיים א: 18 - ג: 20)י
י 1. זעם אלוהים כלפי העמים מתגלה (רומיים א: 32-18)י

י 2. זעם אלוהים נגלה כנגד היהודים (רומיים ב: 1 - ג: 20)י
י א) השופט אחרים מרשיע את עצמו (רומיים ב: 11-1)י
י ב) התורה או המצפון מרשיעים את האדם (רומיים ב: 16-12)י
י ג) אדם נושע לא באמצעות ידע אלא באמצעות מעשים (רומיים ב: 24-17)י
י ד) המילה אינה מועילה מבחינה רוחנית (רומיים ב: 29-25)י

י ה) זכות היתר של היהודים אינה מושיעה אותם מהזעם (רומיים ג: 8-1)י
י 3. כל בני האדם מושחתים ואשמים (רומיים ג: 20-9)י
י ב - הצדקה החדשה באמונה פתוחה בפני כל בני האדם (רומיים ג: 21 - ד: 22)י
י 1. התגלות צדקת אלוהים במותו המכפר של המשיח (רומיים ג: 26-21)י
י 2. אנו מוצדקים על ידי אמונה במשיח (רומיים ג: 31-27)י

י 3. אברהם ודוד כמודל לצדקה באמונה (רומיים ד: 24-1)י
י א) אמונת אברהם נחשבה לו לצדקה (רומיים ד: 8-1)י
י ב) האדם אינו נצדק בברית המילה (רומיים ד: 12-9)י
י ג) אנו מוצדקים בחסד ולא על ידי התורה (רומיים ד: 18-13)י
י ד) אמונתו האמיצה של אברהם הנה המודל שלנו (רומיים ד: 25-19)י

י ג - הצדקה פרושו מערכת יחסים חדשה עם אלוהים ואדם (רומיים ה: 21-1)י
י 1. שלום, תקווה ואמונה שוכנים במאמין (רומיים ה: 5-1)י
י 2. המשיח שקם לתחייה הגשים את צדקתו בנו (רומיים ה: 11-6)י
י 3. חסד המשיח גבר על המוות החטא והתורה (רומיים ה: 21-12)י

י ד - גבורת אלוהים משחררת אותנו מגבורת החטא (רומיים ו: 1 - ח: 27)י
י 1. המאמין מחשיב את עצמו מת לחטא (רומיים ו: 14-1)י
י 2. חופש מהתורה מסייע לשחרורנו מהחטא (רומיים ו: 23-15)י

י 3. שחרור מהתורה משחרר אותנו לשירות המשיח (רומיים ז: 6-1)י
י 4. התורה מעוררת את החוטא לחטוא (רומיים ז: 13-7)י
י 5. בני האדם ללא המשיח נכשלים למול החטא (רומיים ז: 25-14)י

י 6. במשיח בני האדם משתחררים מהחטא, המוות וההרשעה (רומיים ח: 11-1)י
י 7. אנחנו בני אלוהים דרך שכינת רוח הקודש בנו (רומיים ח: 17-12)י
י 8. שלוש הנחות מיוחדות (רומיים ח: 27-18)י
י ה - אמונתנו נמשכת לנצח (רומיים ח: 39-28)י
י 1. תכנית אלוהים לישועה מכריזה על תהילתנו הקרובה (רומיים ח: 30-28)י
י 2. אמת המשיח הנה ערובה להתחברות עם אלוהים למרות כל הצרות (רומיים ח: 39-31)י

י חלק 2 - אהבת אלוהים הנה איתנה גם למול קשי ליבם של בני יעקב, בני בחירתו (רומיים ט: 1 - יא: 36)י
י 1. דאגת שאול לבני עמו האובדים (רומיים ט: 3-1)י
י 2. זכויות היתר הרוחניות של בני עם הבחירה (רומיים ט: 5-4)י
י 3. אלוהים נשאר צדיק גם אם מרבית ישראל נגדו (רומיים ט: 29-6)י
י א) הבטחות אלוהים לא עוסקות בזרע הטבעי של אברהם (רומיים ט: 13-6)י
י ב) אלוהים בוחר על מי לרחם ואת ליבו של מי להקשות (רומיים ט: 18-14)י
י ג) משל היוצר והכלי פונה ליהודים ונוצרים (רומיים ט: 29-19)י

י 4. היהודים זנחו את צדקת אלוהים המושגת באמונה והם דבקים במעשי התורה (רומיים ט: 30 - י: 21)י
י א) היהודים זנחו את צדקת אלוהים המושגת באמונה והם דבקים במעשי התורה (רומיים ט: 30 - י: 3)י
י ב) חומרת העברה של בני ישראל בשל העובדה שאלוהים היה רחמן כלפיהם יותר מכל עם אחר (רומיים י: 8-4)י
י ג) הנחיצות המוחלטת של עדות הבשורה בקרב בני יעקב (רומיים י: 15-9)י
י ד) האם ישראל אחראים לחוסר אמונתם (רומיים י: 21-16)י

י 5. תקוות בני יעקב (רומיים יא: 36-1)י
י א) השארית הקדושה קיימת (רומיים יא: 10-1)י
י ב) הישועה של המאמנים הגויים מעוררת קינאה בבני יעקב (רומיים יא: 15-11)י
י ג) הזהרה למאמנים הגויים מפני גאווה כלפי בני יעקב (רומיים יא: 24-16)י
י ד) סוד הגאולה והישועה של בני יעקב באחרית הימים (רומיים יא: 32-25)י
י ה) השתחוות השליח (רומיים יא: 36-33)י

י חלק 3 - צדקת אלוהים מתגלה בחיי החסידים של המשיח (רומיים יב: 1 - טו: 13)י
י 1. התקדשות חייך תושג דרך מחויבותך המלאה לאלוהים (רומיים יב: 2-1)י
י 2. אל תתגאה אלא שרת את אדונך בקבוצה של מאמינים עם המתנה שניתנה לך (רומיים יב: 8-3)י
י 3. עלינו ללמוד אהבת אחים ולהכשיר עצמנו בה (רומיים יב: 16-9)י
י 4. אהוב את אויבך ומתנגדיך (רומיים יב: 21-17)י

י 5. ציית לסמכויות שמעליך (רומיים יג: 6-1)י
י 6. סיכום המצוות הנוגעות לבני אדם (רומיים יג: 10-7)י
י 7. התוצאות המעשיות של הידיעה כי המשיח בא בקרוב (רומיים יג: 14-11)י

י 8. הבעיות המוגדרות של הקהילה ברומא (רומיים יד: 12-1)י
י 9. אל תכעיס את רעך בשל סיבות לא חשובות (רומיים יד: 23-13)י

י 10. כיצד על החזקים באמונה להתנהג כלפי בעיות בלתי צפויות (רומיים טו: 5-1)י
י 11. ישוע גבר על כל השנויות בין המאמינים היהודים והגויים (רומיים טו: 13-6)י
י חלק 3 - דיווח מיוחד על אופיו של שאול למנהיגים של הקהילה ברומא (רומיים טו: 14 - טז: 27)י
י 1. הסמכות שניתנה לשאול לכתוב איגרת זו (רומיים טו: 16-14)י
י 2. סוד השירות של שאול (רומיים טו: 21-17)י
י 3. הציפיות של שאול במסעותיו (רומיים טו: 33-22)י

י 4. רשימת שאול של שמות הקדושים המוכרים לו בקהילה ברומא (רומיים טז: 9-1)י
י 5. המשך רשימת שאול של שמות הקדושים המוכרים לו בקהילה ברומא (רומיים טז: 16-10)י
י 6. הזהרות מפני מוליכי השולל (רומיים טז: 20-17)י
י 7. ברכות מעמיתיו של שאול לשירות (רומיים טז: 24-21)י
י 8. הלל לשילוש של שאול כסיכום של איגרתו (רומיים טז: 27-25)י

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 04, 2014, at 08:08 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)