Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Bulgarian -- Revelation
This page in: -- Arabic -- Armenian -- BULGARIAN -- English -- French? -- German -- Indonesian -- Polish? -- Russian -- Yiddish

Previous Book? -- Next Book?

ОТКРОВЕНИЕ - Ето, ида скоро!

Изследвания в Откровение на апостолите

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11
Jump to Chapter: 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22

КНИГА 1 - ЕТО, ИДА СКОРО! (ОТКРОВЕНИЕ 1:1 - 3:22)
Възкръсналия Господ подготвя Своята Църква За второто си идване

ЧАСТ 1.1 ВЪВЕЖДАНЕТО НА АПОСТОЛ ЙОАН ДО ОТКРОВЕНИЕ НА ИСУС ХРИСТОС (ОТКРОВЕНИЕ 1:1-8)
1. Поздрави на юдео християнските църковни членове в църквите в Мала Азия (Откровение 1:1-3)
2. Поздрави на гръцките църковни членове в църквите в Мала Азия (Откровение 1:4-6)
3. Предмет и цел на Откровение (Откровение 1:7)
4. Божия печат върху Откровение на Исус Христос на слугата си Джон (Откровение 1:8)
ЧАСТ 1.2 ПЪРВОТО ВИДЕНИЕ И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ЗЕМЯТА: Явяването на Човешкият Син Да освети неговите църкви (ОТКРОВЕНИЕ 1:9 - 3:22)
ЧАСТ 1.2.1 СЛАВНОТО ЯВЛЕНИЕ НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ГОСПОД (ОТКРОВЕНИЕ 1:9-20)
1. Въведение: Джон е забранен на остров Патмос (Откровение 1:9)
2. Появата на Човешкия Син за върховен жрец и съдия на Световната (Откровение 1:10-16)
a) свикване на Йоан в Деня на Господа
006 -- Откровение 1:10-11
b) Господ излиза от неговото уединение
3. Човешкият Син се представя на слугата си Джон (Откровение 1:17-18)
4. Смисълът на седемте звезди и седем светила (Откровение 1:19-20)

ЧАСТ 1.2.2 БУКВИТЕ НА ИСУС ХРИСТОС ДО СЕДЕМТЕ ЦЪРКВИ В МАЛА АЗИЯ (ОТКРОВЕНИЕ 2:1 - 3:21)
1. Писмо на Исус Христос на Пастор в Ефес (Откровение 2:1-7)
2. Писмото на Исус Христос на Пастор в Смирна (Измир) (Откровение 2:8-11)
3. Писмото на Исус Христос за Църквата лидер в Пергам (Откровение 2:12-17)
4. Писмото на Исус Христос на Църквата Лидер в Тиатир (Откровение 2:18-29)

5. Послание на Исус" Лидер на Църквата в Сардис (Откровение 3:1-6)
6. Исус Христос съобщение до църквата Лидер във Филаделфия (Откровение 3:7-13)
7. Исус Христос съобщение до църквата Лидер на лаодикийците (Откровение 3:14-21)
ЧАСТ 1.2.3 КОЙТО ИМА УХО, НЕКА СЛУША ЩО ГОВОРИ ДУХЪТ КЪМ ЦЪРКВИТЕ (ОТКРОВЕНИЕ 3:22)
Въведение: Прочетете книгата на откровение молитва

КНИГА 2 - ИНТРОНИЗАЦИЯТА НА ИСУС ХРИСТОС (ОТКРОВЕНИЕ 4:1 - 6:17)
Как Бог Отца; Дава всичко от силата и властта на сина си След Своето възкресение

ЧАСТ 2.1 БОЖИИ, СВЕТИ И ВСЕМОГЪЩИЯ В НЕБЕТО (ОТКРОВЕНИЕ 4:1-11)
1. Едно заседание на престола (Откровение 4:1-3)
2. Непосредствена близост на Всемогъщия (Откровение 4:4-8)
3. Покланяйки се на този, който седи на трона (Откровение 4:8-11)

ЧАСТ 2.2 ИСУС ХРИСТОС Е РЪКОПОЛОЖЕН, КАТО МУ ЗАПЕЧАТАНИЯ СВИТЪК (ОТКРОВЕНИЕ 5:1-14)
1. Препарати за ръкополагането (Откровение 5:1-6)
2. Агнето е разрешено с пълнотата на силата на Бог (Откровение 5:7)
3. Всички същества се покланят на Агнето (Откровение 5:8-14)

ЧАСТ 2.3 АГНЕШКО НА БОГ СЕ ОТВОРИ СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА (ОТКРОВЕНИЕ 6:1-17)
1. Първият печат: ездач на бял кон (Откровение 6:1-2)
2. Вторият печат: конник на червен кон (Откровение 6:3-4)
3. Третият Печат: ездач на черен кон (Откровение 6:5-6)
4. Четвъртия печат: ездач на блед кон (Откровение 6:7-8)
5. Петия печат: плачещата душите на мъчениците на олтара за всеизгарянето (Откровение 6:9-11)
6. Шестия печат: Началото на катастрофите на края на времето (Откровение 6:12-17)

КНИГА 3 - ЦЪРКВАТА НА ХРИСТОС И ТРОМПЕТ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ (ОТКРОВЕНИЕ 7:1 – 9:21)
Тези, поискан от Израел И безброй Измежду народите

ЧАСТ 3.1 - Църквата на Бог и Неговите агнешко От синовете на Яков и народите (ОТКРОВЕНИЕ 7:1-17)
1. Пауза, за да се запечатват служители на Бога (Откровение 7:1-3)
2. 144000 запечатана от дванадесетте племена на Израел (Откровение 7:4-8)
3. Огромен брой на онези, които са призовани От na стоящи пред престола на Бога и пред Неговите Агнето (Откровение 7:9-17)
ЧАСТ 3.2 - ДОПЛАЩАНЕ: ЕДИНОДУШНОТО ПОКАЗАНИЯТА НА НЕИЗБРОИМО МНОЖЕСТВО НА ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕД ПРЕСТОЛА НА БОГА: "СПАСЕНИЕ НА НАШИЯ БОГ, КОЙТО СЕДИ НА ПРЕСТОЛА, И НА АГНЕТО!" (ОТКРОВЕНИЕ 7:10)
1. Подготовка за спасение в Стария Завет
2. Спасителят на света и завършването му за спасение на Земята
3. Реализацията на спасението в Църквата на Исус Христос
4. Приключване на спасение във Вечността
5. Обобщение на притурката: Спасението на Бог в Стария и Новия завет

ЧАСТ 3.3 - АГНЕШКО НА БОГ ОТВОРИ СЕДМИЯ ПЕЧАТ СЕДЕМ РЕШЕНИЯ ТРОМПЕТ И ТРИТЕ НЕВОЛИ (ОТКРОВЕНИЕ 8:1 - 9:21)
1. Подготовката в небето (Откровение 8:1-6)
2. Седемте решения тръба (Откровение 8:7 - 9:21)


КНИГА 4 - Да дойде Твоето царство (ОТКРОВЕНИЕ 10:1 - 12:17)
Двамата свидетели на последните дни И Изгонването на Сатана ОТ Небето

ЧАСТ 4.1 - ПОДГОТОВКА ЗА ЗВУКА НА ПОСЛЕДНАТА ТРЪБА (ОТКРОВЕНИЕ 10:1 - 11:2)
1. Един силен Ангел (Откровение 10:1-4)
2. Клетвата на Ангел (Откровение 10:5-7)
3. Кой ще изяде една книга? (Откровение 10:8-11)

4. Измерване на храма на Бог (Откровение 11:1-2)
ЧАСТ 4.2 - ДВАМАТА СВИДЕТЕЛИ НА АГНЕТО В КРАЯ НА ВРЕМЕТО (ОТКРОВЕНИЕ 11:3-14)
1. 1260 Дни на проповед Покаянието (Откровение 11:3-6)
2. Смъртта на двама свидетели (Откровение 11:7-10)
3. Възкресението на двама свидетели (Откровение 11:11-14)
ЧАСТ 4.3 - ДОПЛАЩАНЕ: ТАЙНАТА НА БОГ В НЕГОВОТО ЗАВЪРШВАНЕ ВРЪЗКАТА НА ЦАРСТВОТО НА БОГА КЪМ ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС
1. Откровенията на Мистерията на Бога в Стария заливче нантен
2. Разгръщането на Мистерията на Бога в думите на Исус Що се отнася до Кралство на Своя Отец
3. Разгръщането на Мистерията на Бога в Единството на Христос с Неговата Църква
4. Изпълнението на тайната на Бога във Втората пришествие на Христос
ЧАСТ 4.4 - СЕДМАТА ТРЪБА ЗВУЧИ (ОТКРОВЕНИЕ 11:14-19)
1. Третата Горко идва бързо (Откровение 11:14-15)
2. Поклонение на Бога от 24 старейшините (Откровение 11:16-18)
3. Отворенохрама в небето (Откровение 11:19)

ЧАСТ 4.5 - РЕШАВАЩИ СЛЕДНИТЕ ЗВУКА НА СЕДМАТА ТРЪБА (ОТКРОВЕНИЕ 12:1-17)
1. Жена, облечена със слънцето (Откровение 12:1-2)
2. Огнено червен дракон Среща се в човек (Откровение 12:3-4)
3. Раждането на Княза на мира (Откровение 12:5)
4. Жената в пустинята (Откровение 12:6)
5. Падането на Дракона на Земята (Откровение 12:7-9)
6. Декларацията на победата в небесата и Надсътрудничество клиентите на Сатаната (Откровение 12:10-11)
7. Яростта на дракона (Откровение 12:12)
8. Преследвани църква (Откровение 12:13-17)

КНИГА 5 - АНТИХРИСТ, И БОЖИЯТ АГНЕЦ (ОТКРОВЕНИЕ 13:1 - 16:21)
Христос в средата на негов мъченици Въпреки на антихриста и Разрушителното решения купа

ЧАСТ 5.1 - ДОПЛАЩАНЕ: БИБЛЕЙСКИТЕ ПРОРОЧЕСТВА ЗА ПОЯВАТА НА АНТИХРИСТА
Въведение
1. Нощните видения на Даниил (Даниил 7:1-28)
2. Последните времена Реч на Исус (Матей 24:3-28)
3. Различаване Духовете Според Йоан (Йоан 5:41-44; 8:38-45; 1 Йоан 2:18-25; 4:1-4)
4. Как Павел описва Антихриста (2 Солунци 2:3-12)
5. Победата на Исус Христос в края на времето
ЧАСТ 5.2 - АНТИХРИСТА ВИДНО (ОТКРОВЕНИЕ 13:1-10)
1. Звярът от морето (Откровение 13:1-4)
2. Делата на звяра (Откровение 13:5-8)
3. Оня, който има уши да слуша, нека слуша (Откровение 13:9-10)
ЧАСТ 5.3 - ПОЯВЯВА СЕ ЛЪЖЕПРОРОКА (ОТКРОВЕНИЕ 13:11-18)
1. Звярът от земята (Откровение 13:11-12)
2. Какво лъжепророка направя? (Откровение 13:13-17)
3. Брой на антиХристос (Откровение 13:18)

ЧАСТ 5.4 - БОЖИЯТ АГНЕЦ В СРЕДАТА НА НЕГОВО 144,000 КРЪВОНОСНИТЕ СВИДЕТЕЛИ ОТ ИЗРАЕЛ (ОТКРОВЕНИЕ 14:1-5)
ЧАСТ 5.5 - ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ГНЕВА НА БОГА (ОТКРОВЕНИЕ 14:6-20)
1. Обявяването на победата на Бога и на Неговия съд (Откровение 14:6-7)
2. Триумф над падането на Вавилон (Откровение 14:8)
3. ДОПЛАЩАНЕ: Мистерията на Вавилон
4. Вечни мъки на онези, които се покланят на звяра (Откровение 14:9-11)
5. Един глас от небето утешава обречения (Откровение 14:12-13)
6. Човешкият Син на бял облак (Откровение 14:14-16)
7. Гроздовата реколта на ангелите, като решението на Бог (Откровение 14:17-20)

ЧАСТ 5.6 - ПЕСЕНТА НА ЗАВОЕВАТЕЛИТЕ (ОТКРОВЕНИЕ 15:1-4)
ЧАСТ 5.7 - СЕДЕМТЕ ЧАШИ НА ГНЕВА НА БОГА (ОТКРОВЕНИЕ 15:5 - 16:21)

1. Първата купа на гнева: ужасни и болезнени ранички за последователите на Сина на Дракона (Откровение 16:1-2)
2. Втората купа на гнева: морето става кървав червен (Откровение 16:3)
3. Третата Купата на гнева: Реки и водни извори Стани кървав червен (Откровение: 16:4-7)
4. Четвъртият Купата на гнева: слънцето изгаря човека на земята (Откровение 16:8-9)
5. Петата Купата на гнева: ТъмнинаFвсичкиs върху престола на звяра (Откровение 16:10-11)
6. Шестата купа на гнева: Подготовка за битка срещу Бога и Неговото Агнето (Откровение 16:12-16)
7. Седмата Купата на гнева: Голямото земетресение и ужасната градушка (Откровение 16:17-21)

КНИГА 6 - ВАВИЛОН НА БЛУДНИЦА И НА ПОКЛОНЕНИЕ НА БОГА (ОТКРОВЕНИЕ 17:1 - 19:10)
НА КРАЯ НА ГОЛЯМА ИЗМАМНИК И ПОДГОТОВКА ЗА сватбата НА АГНЕТО

ЧАСТ 6.1 - СЪДБАТА НА БОГА НА БЛУДНИЦА ВАВИЛОН (ОТКРОВЕНИЕ 17:1 - 18:24)
1. Ангела на съдебно решение оферти Джон да дойдат (Откровение 17:1-2)
2. На блудница на Вавилон близък план (Откровение 17:3-6)
3. Ангела на преценка дава показания в края на Антихрист (Откровение 17:7-9a)
4. На агнешко месо на бога на победата си над Антихрист провъзгласен предварително! (Откровение 17:9б-14)
5. На края на блудница на Вавилон (Откровение 17:15-18)

6. Ангел обявява предварително: Вавилон" е разрушена! (Откровение 18:1-3)
7. Друга глас от небето призовава Бог на хората да се откаже от Вавилон (Откровение 18:4-5)
8. Команда за извършване на преценка (Откровение 18:6-8)
9. Плач йеремиев над падането на Вавилон (Откровение 18:9-19)
10. Радостта от Усъвършенствувайте църква в небето (Откровение 18:20)
11. Ангел обяви окончателност на Вавилон на падането (Откровение 18:21-24)

ЧАСТ 6.2 - ВЕЛИКИ: АЛИЛУЯ! В НЕБЕТО (ОТКРОВЕНИЕ 19:1-10)
1. Като цяло бе приповдигнато пред престола на Бога (Откровение 19:1-4)
2. Жалба за повече се поклонят на Бога (Откровение 19:5-7)
3. Препарати за сватбата на агнето (Откровение 19:7-10)

КНИГА 7 - ДА, АЗ СЪМ ОЧАКВАЙТЕ СКОРО! (ОТКРОВЕНИЕ 19:11 - 22:21)
ТРИУМФ НА ХРИСТОС В НЕГОВАТА ВТОРОТО И ПОЯВАТА НА НОВ СВЯТ

ЧАСТ 7.1 - ВЪВЕДЕНИЕ: НЕ СЕ ПОКАЕТЕ, ЗА КРАЛСТВО НЕБЕТО Е ВИНАГИ ПОД РЪКА!
1. Решенията на Агнето на Бога
2. Обещанията за идването на Исус Христос в Стария завет
3. Какво Исус Христос себе си кажете думата за неговото идване обратно?
4. Какво апостолите на Христос пишат за следващите обратно на техните Господа?
ЧАСТ 7.2 - ВРЪЩАНЕ НА ХРИСТОС СПОРЕД ВИЗИИ НА АПОСТОЛА КЛОЗЕТ (ОТКРОВЕНИЕ 19:11-21)
1. Идването на Христос, като съдията от Антихрист (Откровение 19:11-16)
2. Победата на Христос над Антихрист и неговата армия (Откровение 19:17-21)

ЧАСТ 7.3 - НА ПРАВИЛО "МИЛЕНИУМ" (ОТКРОВЕНИЕ 20:1-10)
1. Обещанията си за Кралство на Исус Христос на земята, намерени в Стария завет
2. Отчети за хилядолетието в книгата на Откровение (Откровение 20:1-4б)
3. На първия възкресението на мъртвите (Откровение 20:4в-6)
4. На въстанието на ада (Откровение 20:7-9a)
5. На пожар буря от небето (Откровение 20:9б-10)
ЧАСТ 7.4 - ПОСЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ (ОТКРОВЕНИЕ 20:11-15)
1. Решението на света според книгата на Откровение (Откровение 20:11)
2. На възкресението на мъртвите (Откровение 20:12-13)
3. Смъртта ще бъдат оценявани (Откровение 20:14-15)

ЧАСТ 7.5 - НОВИЯ СВЯТ НА БОГА (ОТКРОВЕНИЕ 21:1-8)
1. Изгаряне въпрос на църквите в малки Азия
2. Нов свят излиза в (Откровение 21:1)
3. На новия Ерусалим (Откровение 21:2)
4. Бога в разгара на мъжете (Откровение 21:3-4)
5. Бога гаранции, че нов свят ще влезе в съществуването (Откровение 21:5)
6. Тя е готово! (Откровение 21:6)
7. Той който преодолява трябва да наследи всичко; и той се Бог на дете (Откровение 21:7)
8. Който трябва да премине в пъкъла? (Откровение 21:8)
ЧАСТ 7.6 - НА НОВИЯ ЕРУСАЛИМ: НА БУЛКАТА НА АГНЕШКО МЕСО (ОТКРОВЕНИЕ 21:9 - 22:5)
1. Булката на агнешко месо на Бога (Откровение 21:9-11)
2. На зид с височина около светия град (Откровение 21:12-14)
3. Размерите на новия Ерусалим (Откровение 21:15-17)
4. На строителни материали от светия град (Откровение 21:18-21)
5. Храмът е самият Бог и неговият агнешко (Откровение 21:22-23)
6. Нации разходка в светлината на града на Бог (Откровение 21:24-27)

7. За река на водата на живота да продължите на престола на Бога и на Агнето му (Откровение 22:1-2)
8. На служители на Бог ще Му служат и гледат лицето Му (Откровение 22:3-5)
ЧАСТ 7.7 - ИСУС ХРИСТОС ГАРАНЦИИ, ЧЕ НЕГОВИЯТ ПРОРОКУВА ЩЕ БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ (ОТКРОВЕНИЕ 21:6-21)
1. На Откровение е верният и истински (Откровение 22:6-9)
2. Последното предложение на спасение (Откровение 22:10-15)
3. На разглежда първостепенната им необходимост от идването на Исус (Откровение 22:16-17)
4. Не пипайте и не променяйте нищо по тая пророческа книга! (Откровение 22:18-19)
5. Да, ще дойда бързо! (Откровение 22:20)
6. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас! (Откровение 22:21)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 28, 2013, at 08:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)