Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Azeri -- Romans

This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- AZERI -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Turkish -- Urdu -- Yiddish

Previous Book -- Next Book?

ROMALILAR - Rəbb Salehliyimizdir

Həvari Paulun Romadakı İmanlılar Cəmiyyətinə Məktubu

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

Giriş: Allaha şükürlər və Məktubun əsas ideyası olaraq “Allahın salehliyi” mövzusunun açılması (Romalılar 1:1-17)
a) Salam və həvari xeyir-duası (Romalılar 1:1-7)
b) Həvarinin Romanı ziyarət etmək arzusu (Romalılar 1:8-15)
c) Biz imanda qaldıqca, Allahın salehliyi bizdə mökhəmlənir və gerçəkləşir (Romalılar 1:16-17)
HİSSƏ 1 - Allahın salehliyi bütün günahkarları ədalətlə mühakimə edir, ancaq Məsihə iman edənləri saleh sayır və təqdis edir (Romalılar 1:18 - 8:39)
A - Bütün dünya şər olanın hakimiyyəti altındadır və Allah hər kəsi ədalətlə mühakimə edəcək (Romalılar 1:18 - 3:20)
1. Bütün millətlərə qarşı Allahın qəzəbi göydən aşkar olur (Romalılar 1:18-32)

2. Yəhudilərə qarşı Allahın qəzəbi aşkar olur (Romalılar 2:1 - 3:20)
a) Başqalarını mühakimə edən, özünü məhkum etmiş olur (Romalılar 2:1-11)
b) İnsanı Qanun və vicdan mühakimə edir (Romalılar 2:12-16)
c) Xilas eşitməkdə deyil, əməl etməkdədir (Romalılar 2:17-24)
d) Sünnətin ruhani cəhətdən faydasızlığı (Romalılar 2:25-29)

e) Yəhudilərin üstünlüyü onları qəzəbdən xilas etmir (Romalılar 3:1-8)
3. Bütün insanlar günahkar və təqsirkardır (Romalılar 3:9-20)
B - İman vasitəsilə yeni salehlik bütün insanlara verilir (Romalılar 3:21 - 4:22)
1. Məsihin qurban ölümündə Allahın salehliyi zahir olur (Romalılar 3:21-26)
2. Məsihə iman edən bizlərdə Allahın salehliyi gerçəkləşir (Romalılar 3:27-31)

3. İbrahim və Davud imanla saleh sayılmanın misalıdır (Romalılar 4:1-24)
a) İbrahimin imanı ona salehlik sayıldı (Romalılar 4:1-8)
b) İnsanın salehliyi sünnət ilə əlaqəli deyildir (Romalılar 4:9-12)
c) Qanun əsasında deyil, lütf əsasında saleh sayılırıq (Romalılar 4:13-18)
d) İbrahimin imanı bizim üçün misaldır (Romalılar 4:19-25)

C - Saleh sayılmış olanların Allahla və insanlarla yeni münasibətləri (Romalılar 5:1-21)
1. İmanlılarda iman, ümid və məhəbbət yaranır (Romalılar 5:1-5)
2. Ölümdən dirilmiş Olan Öz salehliyini bizdə tamamlayır (Romalılar 5:6-11)
3. Məsihin lütfü günah, Qanun və ölüm üzərində qələbə çaldı (Romalılar 5:12-21)

D - Allahın qüvvəsi bizi günahın hakimiyyətindən azad edir (Romalılar 6:1 - 8:27)
1. İmanlı özünü günaha münasibətdə ölü sayır (Romalılar 6:1-14)
2. Qanundan azad olmaq günahdan azad olmağımıza yol açır (Romalılar 6:15-23)

3. Qanundan azad olmaq bizi Məsihə xidmət etmək üçün azad edir (Romalılar 7:1-6)
4. Qanun günahkarı günaha aparır (Romalılar 7:7-13)
5. Məsihsiz adam günahından əl çəkə bilmir (Romalılar 7:14-25)

6. Məsihdə olan adam günahdan, ölümdən, mühakimədən azad olmuşdur (Romalılar 8:1-11)
7. Bizdə məskən salan Müqəddəs Ruhun vasitəsilə Allahın övladları olmuşuq (Romalılar 8:12-17)
8. İniltilərin üç növü (Romalılar 8:18-27)
E - Xilasımız əbədidir (Romalılar 8:28-39)
1. Allahın xilas planı gələcək izzətləndirilməmizi nəzərdə tutur (Romalılar 8:28-30)
2. Məsihin həqiqəti çoxlu əziyyətlər içində Allahla şərikliyimizi vəd edir (Romalılar 8:31-39)

HİSSƏ 2 - Yaqubun seçilmiş övladlarının büdrəyib-yıxılmasına rəğmən dəyişməz qalan Allahın salehliyi (Romalılar 9:1 - 11:36)
1. Paulun yolunu azmış xalqına görə dərin iztirabı (Romalılar 9:1-3)
2. Seçilmiş xalqın ruhani üstünlükləri (Romalılar 9:4-5)
3. Allah, İsrailin əksəriyyətinin Ona qarşı durmasına rəğmən, ədalətli qalır (Romalılar 9:6-29)
a) Allahın vədləri İbrahimin cismani nəslinə məxsus deyildir (Romalılar 9:6-13)
b) Allah kimə mərhəmət edəcəyini Özü seçir və istədiyi adamı haqlı olaraq inadkar edir (Romalılar 9:14-18)
c) Dulusçu ilə qabları məsəli yəhudilər və məsihilər haqqındadır (Romalılar 9:19-29)

4. Allahın salehliyi Qanuna riayət etmək cəhdləri ilə deyil, yalnız imanla əldə edilir (Romalılar 9:30 - 10:21)
a) Yəhudilər imanla əldə edilən Allahın salehliyinə xor baxır və öz əməllərinə ümid bağlayırlar (Romalılar 9:30 - 10:3)
b) İsrail xalqı təqsirini ağırlaşdırır (Romalılar 10:4-8)
c) Yaqubun övladlarına Müjdəni vəz etmək zərurəti (Romalılar 10:9-15)
d) İsrail öz imansızlığından məsuliyyət daşıyırmı? (Romalılar 10:16-21)

5. Yaqubun övladlarının ümidi (Romalılar 11:1-36)
a) Müqəddəs “sağ qalanlar” həqiqətən mövcuddur (Romalılar 11:1-10)
b) Kaş başqa millətlərdən iman gətirənlər Yaqubun övladlarında qibtə hissi oyada! (Romalılar 11:11-15)
c) Yaqubun övladlarına qarşı lovğalanmasınlar deyə başqa millətlərdən iman gətirənlərə xəbərdarlıq (Romalılar 11:16-24)
d) Yaqubun övladlarının axır günlərdə xilas olmasının sirri (Romalılar 11:25-32)
e) Millətlərin həvarisinin səcdəsi (Romalılar 11:33-36)

HİSSƏ 3 - Allahın salehliyi Məsihin ardıcıllarının həyatında zahir olur (Romalılar 12:1 - 15:13)
1. Özümüzü bütünlüklə Allaha həsr edərək müqəddəs həyat sürək (Romalılar 12:1-2)
2. Qürurlanmayaq, lakin bizə verilən ənam ilə imanlılar cəmiyyətində Rəbbə xidmət edək (Romalılar 12:3-8)
3. Qardaşlıq sevgisini öyrənək və bunda səy göstərək (Romalılar 12:9-16)
4. Düşmənlərimizi və rəqiblərimizi sevək (Romalılar 12:17-21)

5. Hakimiyyətlərə tabe olaq (Romalılar 13:1-6)
6. İnsanlara dair bütün əmrlərin yekunu (Romalılar 13:7-10)
7. Məsihin təkrar gələcəyini bilməkdən çıxarılacaq əməli nəticə (Romalılar 13:11-14)

8. Romadakı imanlılar cəmiyyətinin xüsusi problemləri (Romalılar 14:1-12)
9. Xırda məsələlərə görə qardaşımızı büdrətməyək (Romalılar 14:13-23)

10. İmanı güclü olanlar problemlərdə necə davranmalıdırlar (Romalılar 15:1-5)
11. Məsih yəhudi mənşəli və başqa millətlərdən olan imanlılar arasındakı ixtilafların hamısına qalib gəldi (Romalılar 15:6-13)
Əlavə - Paulun şəxsiyyəti haqqındakı xüsusi məlumat (Romalılar 15:14 – 16:27)
1. Paulun bu Məktubu yazmaq səlahiyyəti (Romalılar 15:14-16)
2. Paulun xidmətinin sirri (Romalılar 15:17-21)
3. Paulun səyahətləri ilə bağlı arzuları (Romalılar 15:22-33)

4. Paul Romadakı imanlılar cəmiyyətindən tanıdığı müqəddəslərin adlarını çəkir (Romalılar 16:1-9)
5. Paul Romadakı imanlılar cəmiyyətindən tanıdığı müqəddəslərin adlarını çəkməyi başa çatdırır (Romalılar 16:10-16)
6. Yalançı müəllimlər barəsində xəbərdarlıq (Romalılar 16:17-20)
7. Paulun həmkarlarının salamları (Romalılar 16:21-24)
8. Paul Allahı izzətləndirərək Məktubu başa çatdırır (Romalılar 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 26, 2013, at 10:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)