Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Azeri -- Matthew
This page in: -- Arabic -- Armenian -- AZERI -- Bulgarian -- English -- French -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Next Book?

MATTA - Tövbə edin! Çünki Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb

Mattanın nəql etdiyi Müjdə üzərində düşüncələr

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

BİRİNCİ HİSSƏ - MƏSİHİN XİDMƏTİNİN BAŞLANĞICINA QƏDƏRKİ HƏYATI (Matta 1:1 - 4:25)
A - İSANIN DOĞULMASI VƏ UŞAQLIĞI (Matta 1:1 - 2:23)
1. İsanın nəsil şəcərəsi (Matta 1:1-17)
2. İsanın doğulması və adının verilməsi (Matta 1:18-25)


3. Münəccimlərin səcdə qılması (Matta 2:1-11)
4. Hirodun İsanı öldürmək cəhdi (Matta 2:12-23)


B - VƏFTİZÇİ YƏHYA MƏSİHİN YOLUNU HAZIRLAYIR (Matta 3:1 - 4:11)
1. Tövbəyə çağırış (Matta 3:1-12)
2. Məsihin vəftiz olunması (Matta 3:13-15)
3. Müqəddəs Üçlüyün birliyinin zahir olması (Matta 3:16-17)


4. İsanın sınağa çəkilməsi və iblisin üzərində qələbəsi (Matta 4:1-11)
C - MƏSİHİN QALİLEYADAKI XİDMƏTİNİN İLK MƏRHƏLƏSİ (Matta 4:12-25)
1. Məsih məskəni olaraq Kefernahumu seçir (Matta 4:12-17)
2. Məsih ilk iki qardaşı şagirdi olmağa dəvət edir (Matta 4:18-22)
3. Xilaskarın xidmətinin parlaq təsviri (Matta 4:23-25)


İKİNCİ HİSSƏ - MƏSİHİN QALİLEYA VƏ ƏTRAF BÖLGƏLƏRDƏ XİDMƏTİ (Matta 5:1 - 18:35)
A - DAĞÜSTÜ VƏZ: SƏMAVİ PADŞAHLIĞIN KONSTİTUSİYASI (Matta 5:1 - 7:27) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN BİRİNCİ MƏCMUƏSİ
a) Nə bəxtiyardır (Matta 5:1-12)
b) Dağüstü vəzin məqsədi: Allahın Qanununun yerinə yetirilməsi (Matta 5:13-16)
c) Məsih Qanunu ləğv etmir, lakin yerinə yetirir (Matta 5:17-20)
1. Münasibətlər barəsində (Matta 5:21-48)
a) Qətlin qadağan edilməsi barışığımız üçündür (Matta 5:21-26)
b) Zinanın qadağan edilməsi pak həyat üçündür (Matta 5:27-32)
c) Andların qadağan edilməsi həqiqəti danışmaq üçündür (Matta 5:33-37)
d) Həlimlik qisas almaqdan üstündür (Matta 5:38-42)
e) Düşmən nifrəti məhəbbətlə əvəz olunur (Matta 5:43-48)


2. İbadət barəsində (Matta 6:1-18)
a) Gizlicə sədəqə vermək barəsində (Matta 6:1-4)
b) Təklikdə dua etmək barəsində (Matta 6:5-8)
c) Rəbbin Duası (Matta 6:9-13)
d) Barışmağımızın qəti tələb edilməsi (Matta 6:14-15)
e) Sevinclə oruc tutmaq barəsində (Matta 6:16-18)
3. Pis niyyətlər üzərində qələbə (Matta 6:19 - 7:6)
a) Pul yığan, şeytana xidmət edər (Matta 6:19-24)
b) Səmavi Atanın qayğısına güvən (Matta 6:25-34)


c) Rəbbi tanıyan başqalarını deyil, özünü mühakimə edər (Matta 7:1-6)
4. Səmavi Padşahlığın Konstitusiyasının yekunu (Matta 7:7-27)
a) Ata Allaha imanla dua etmək barəsində (Matta 7:7-11)
b) Qızıl qanun (Matta 7:12)
c) İki yol (Matta 7:13-14)
d) Yalançı peyğəmbərlər (Matta 7:15-20)
e) Ruhun qüvvəsi ilə Qanunu yerinə yetirmək barəsində (Matta 7:21-23)
f) Ağıllı və ağılsız adamlar məsəli (Matta 7:24-29)

B - MƏSİHİN KEFERNAHUM VƏ ƏTRAF BÖLGƏLƏRDƏ GÖSTƏRDİYİ MÖCÜZƏLƏR (Matta 8:1 - 9:35)
1. Cüzamlı şəfa tapır (Matta 8:1-4)
2. Romalı yüzbaşının qulu şəfa tapır (Matta 8:5-13)
3. Peterin qayınanası şəfa tapır (Matta 8:14-17)
4. İsanın yolunu tutmağın əsas şərtləri (Matta 8:18-22)
5. Məsih fırtınanı sakitləşdirir (Matta 8:23-27)
6. İsa cinə tutulmuş iki adamdan cinləri çıxardır (Matta 8:28-34)

7. Məsihin günah bağışlamaq və şəfa vermək səlahiyyəti (Matta 9:1-8)
8. Vergiyığan Mattanın həvariliyə çağırılması (Matta 9:9-13)
9. Vəftizçi Yəhyanın şagirdləri orucla bağlı sualları (Matta 9:14-17)
10. İsa ölü qızı dirildir və xəstə qadına şəfa verir (Matta 9:18-26)
11. İsa iki kor və bir lal adama şəfa verir (Matta 9:27-34)
C - On İki şagird Müjdəni vəz etməyə göndərilir (Matta 9:35 - 11:1)
1. Məsihin şəfqəti (Matta 9:35-38)

2. On İki həvarinin çağırılması (Matta 10:1-4)
3. SƏMAVİ PADŞAHLIĞIN YAYILMA YOLLARI (Matta 10:5 - 11:1) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN İKİNCİ MƏCMUƏSİ
a) Müjdənin vəz edilməsinin əsasları (Matta 10:5-15)
b) Müjdənin vəz edilməsi ilə bağlı təhlükələr (Matta 10:16-25)
c) Sıxıntılarda təşviq (Matta 10:26-33)
d) Müjdənin vəz edilməsinin səbəb olduğu ayrılıqlar (Matta 10:34-39)
e) Müjdənin vəz edilməsinin ali məqsədi (Matta 10:40 - 11:1)

D - ÜÇÜNCÜ HİSSƏ YƏHUDİLƏRİN İMANSIZLIĞI VƏ MƏSİHƏ QARŞI DÜŞMƏNLİYİ (Matta 11:2 - 18:35)
1. Yəhudi ağsaqqalları Məsihi rədd edir (Matta 11:2 - 12:50)
a) İsanın Vəftizçi Yəhyanın göndərdiyi adamlara cavabı (Matta 11:2-19)
b) İsa tövbə etməyən şəhərləri məzəmmət edir (Matta 11:20-24)
c) Müqəddəs Üçlüyün birliyinin zühurü (Matta 11:25-27)
d) Məsihin rahatlığa dəvəti (Matta 11:28-30)

e) Şagirdlər Şənbə günü sünbülləri qırıb yeyirlər (Matta 12:1-8)
f) İsa Şənbə günü əli qurumuş adama şəfa verir (Matta 12:9-21)
g) Müqəddəs Ruha qarşı küfr (Matta 12:22-37)
h) Yunus peyğəmbərin əlaməti (Matta 12:38-45)
i) İsanın həqiqi qohum-əqrəbası (Matta 12:46-50)

2. MƏSİH SƏMAVİ PADŞAHLIĞIN RUHANİ BÖYÜMƏSİ BARƏDƏ MƏSƏLLƏRLƏ ÖYRƏDİR (Matta 13:1-58) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN ÜÇÜNCÜ MƏCMUƏSİ
a) Səpilən toxum məsəli (Matta 13:1-23)
b) Dəlicə və buğda məsəli (Matta 13:24-30, 36-43)
c) Xardal toxumu və maya məsəlləri (Matta 13:31-35)
d) Tarladakı dəfinə və qiymətli mirvari məsəlləri (Matta 13:44-46)
e) Xalqlar dənizinə atılan tor (Matta 13:47-53)
f) Nazaretin əhalisi İsanı rədd edir (Matta 13:54-58)

3. İsa xidmətlərdə və yollarda (Matta 14:1 - 17:27)
a) Vəftizçi Yəhyanın ölümü (Matta 14:1-12)
b) Beş min nəfərin doydurulması (Matta 14:13-21)
c) İsa suyun üstü ilə yeriyir (Matta 14:22-27)
d) Peter batmağa başlayır (Matta 14:28-36)

e) Daxili və xarici paklıq barəsində (Matta 15:1-9)
f) Ürəkdən çıxan şeylər insanı murdar edər (Matta 15:10-20)
g) Kənanlı qadının böyük imanı və həlimliyi (Matta 15:21-28)
h) Dörd min nəfərin doydurulması (Matta 15:29-39)

i) İsa təəssüb və dar düşüncəyə qarşı çıxır (Matta 16:1-12)
j) Peterin İsanın ilahiliyinə qəti şəhadəti (Matta 16:13-16)
k) Həqiqi iman Ata Allahdan verilən ənamdır (Matta 16:17-20)
l) İsa ilk dəfə ölümü və dilirməsi barədə danışır (Matta 16:21-28)

m) Xermon dağında İsanın görünüşünün dəyişməsi (Matta 17:1-8)
n) İsa İlyasın gələcəyinə dair vədi izah edir (Matta 17:9-13)
o) Epileptik oğlan şəfa tapır (Matta 17:14-21)
p) İsa ikinci dəfə ölümü və dilirməsi barədə danışır (Matta 17:22-27)

4. ALLAHIN PADŞAHLIĞININ DAXİLİ NİZAMI (Matta 18:1-35) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN DÖRDÜNCÜ MƏCMUƏSİ
a) Şagirdlərin təkəbbürü, balaca uşaqların həlimliyi (Matta 18:1-14)
b) Qardaşların bir-birini bağışlaması barədə (Matta 18:15-17)
c) İsanın adı ilə bağlamaq və açmaq səlahiyyəti (Matta 18:18-20)
d) Tam bağışlama (Matta 18:21-22)
e) İnsafsız qul məsəli (Matta 18:23-35)

DÖRDÜNCÜ HİSSƏ - İSANIN YERUSƏLİMƏ GEDƏRKƏN İORDAN VADİSİNDƏ XİDMƏTİ (Matta 19:1 - 20:34)
1. Düzgün evlənmə nizamı (Matta 19:1-6)
2. Boşanma günahı (Matta 19:7-9)
3. Məsihin yolunda xidmət məqsədli subaylıq (Matta 19:10-12)
4. Məsih uşaqları sevir, onlara xeyir-dua verir (Matta 19:13-15)
5. Varlı gənc və var-dövlət təhlükəsi (Matta 19:16-22)
6. Varlılar cənnətə düşəcəklərmi? (Matta 19:23-26)
7. Məsihin yolunda əziyyət çəkənlərin mükafatı (Matta 19:27-30)

8. Bütün işçilər üçün eyni muzd (Matta 20:1-16)
9. İsa üçüncü dəfə ölümü və dilirməsi barədə danışır (Matta 20:17-19)
10. İsanın ardıcılları arasında ağılsız birincilik davası (Matta 20:20-23)
11. Böyük kimdir, kiçik kimdir? (Matta 20:24-28)
12. Yerixoda iki kor adamın şəfa tapması əhvalatı (Matta 20:29-34)

BEŞİNCİ HİSSƏ - İSANIN YERUSƏLİMDƏ SON XİDMƏTİ (Matta 21:1 - 25:46)
A - MƏBƏDDƏKİ SÖHBƏTLƏR (Matta 21:1 - 22:46)
1. İsanın Yerusəlimə girməsi (Matta 21:1-9)
2. İsa məbədi təmizləyir (Matta 21:10-17)
3. İsa barsız əncir ağacını lənətləyir (Matta 21:18-22)
4. Ali məclisin nümayəndələri İsanı soğru-suala tutur (Matta 21:23-27)
5. İsa ağsaqqallara üç məsəl danışır (Matta 21:28 - 22:14)
a) İki oğul məsəli (Matta 21:28-32)
b) Pis bağbanlar məsəli (Matta 21:33-41)
c) Büdrəmə daşı (Matta 21:42-46)

d) Toy ziyafəti məsəli (Matta 22:1-14)
6. Qeysərin haqqı və Allahın haqqı (Matta 22:15-22)
7. Ölülər diriləndə evlənməzlər (Matta 22:23-33)
8. Allahın ən böyük əmri (Matta 22:34-40)
9. Məsih Rəbdir (Matta 22:41-46)

B - QÜRURLU MÖMİNLƏRİN “VAY HALINA”! (Matta 23:1-39) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN BEŞİNCİ MƏCMUƏSİ
1. Rebuke of the Scribes and Pharisees (Matta 23:1-7)
2. The Humility of Faithful Teachers (Matta 23:8-12)
3. Birinci “vay halınıza!” (Matta 23:13)
4. İkinci “vay halınıza!” (Matta 23:14)
5. Üçüncü “vay halınıza!” (Matta 23:15)
6. Dördüncü “vay halınıza!” (Matta 23:16-22)
7. Beşinci “vay halınıza!” (Matta 23:23-24)
8. Altıncı “vay halınıza!” (Matta 23:25-26)
9. Yeddinci “vay halınıza!” (Matta 23:27-28)
10. Səkkizinci “vay halınıza!” (Matta 23:29-33)
11. İsanın Yerusəlim barəsindəki peyğəmbərliyi (Matta 23:34-36)
12. Yerusəlimin aqibəti (Matta 23:37-39)

C - İSANIN ZEYTUN DAĞINDA DÜNYANIN GƏLƏCƏYİ BARƏDƏ SÖYLƏDİYİ NİTQ (Matta 24:1 - 25:46) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN ALTINCI MƏCMUƏSİ
1. Məsih məbədi tərk edir (Matta 24:1-2)
2. Şagirdlərin verdiyi iki sual (Matta 24:3)
3. Qoy sizi heç kim aldatmasın! (Matta 24:4-5)
4. Bəşəriyyət üzərinə gələn Allahın qəzəbi (Matta 24:6-8)
5. Sizi əziyyətə təslim edəcəklər (Matta 24:9-14)
6. Yerusəlimin viran olması (Matta 24:15-22)
7. Yalançı məsihlər (Matta 24:23-26)
8. Məsihin ikinci gəlişinin əlamətləri (Matta 24:27-31)
9. Dünyanın axırı (Matta 24:32-36)
10. İmanlıların götürüləməsinə dair şəhadətlər (Matta 24:37-41)
11. Oyaq olun! (Matta 24:42-51)

12. On qız məsəli (Matta 25:1-13)
13. Əmanət pul məsəli (Matta 25:14-30)
a) Sənə talant verilibmi? (Matta 25:14-18)
b) Rəbbin sadiq qullara mükafatı (Matta 25:19-23)
c) Rəbbin tənbəl qullara cəzası (Matta 25:24-30)
14. Məsih əzəli Hakimdir (Matta 25:31-33)
15. Məsihin Onu sevən arcıcılları üçün mühakiməsi (Matta 25:34-40)
16. Hakimin pislər üçün mühakiməsi (Matta 25:41-46)

ALTINCI HİSSƏ - İSANIN ÇARMIXDAKI İZTİRABLARI VƏ ÖLÜMÜ (Matta 26:1 - 27:66)
1. İsanın Öz ölümü barədəki peyğəmbərliyi (Matta 26:1-2)
2. İsaya qarşı sui-qəsd hazırlanır (Matta 26:3-5)
3. Məsih dəfn üçün hazırlanır (Matta 26:6-13)
4. Yəhudanın xəyanəti (Matta 26:14-16)
5. Pasxa üçün hazırlıq (Matta 26:17-19)
6. Gələcək xəyanətin elan edilməsi (Matta 26:20-25)
7. Rəbbin Süfrəsinin ilk dəfə keçirilməsi (Matta 26:26-29)
8. İsanın Getsemani yolundakı peyğəmbərlik sözləri (Matta 26:30-35)
9. İsanın Getsemanidə etdiyi dua (Matta 26:36-38)
10. İsanın Getsemanidə etdiyi dua (Matta 26:39)
11. Dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz (Matta 26:40-41)
12. İsa Atasının iradəsinə təslim olur (Matta 26:42-46)
13. İsanın tutulması (Matta 26:47-50)
14. İsa Onu tutan adamın qulağını sağaldır (Matta 26:51-56)
15. İsa dini məhkəmə qarşısında məhkum olunur (Matta 26:57-68)
16. Peter Məsihi inkar edir (Matta 26:69-75)

17. Ali məclisdə İsaya qarşı hökm verilir (Matta 27:1-2)
18. Xainin ölümü (Matta 27:3-5)
19. Xəyanətin qiyməti barəsindəki peyğəmbərlik gerçəkləşir (Matta 27:6-10)
20. İsa Roma məhkəməsi qarşısında: İsanın Padşah olduğuna dair şübhələr (Matta 27:11-14)
21. Xalq qiyamçını seçir, İsanın isə çarmıxa çəkilməsini tələb edir (Matta 27:15-23)
22. Xalq özlərinin və övladlarının üzərinə lənəti gətirir (Matta 27:24-26)
23. Romalı əsgərin istehzası (Matta 27:27-30)
24. Kirenalı Şimon Məsihin çarmıxını daşıyır (Matta 27:31-34)
25. Müqəddəs Olan, iki quldur arasında çarmıxa çəkilir (Matta 27:35-38)
26. Çarmıxa çəkilmiş İsaya qarşı edilən təhqir (Matta 27:39-44)
27. Çarmıxa çəkilmiş İsaya qarşı Allahın qəzəbi (Matta 27:45-50)
28. İsanın ölümünü müşayiət edən qəribə olaylar (Matta 27:51-53)
29. İsanın öldüyünü görən şahidlər (Matta 27:54-56)
30. Məsihin dəfn olunması (Matta 27:57-61)
31. Qəbirin möhürlənməsi və qorunması (Matta 27:62-66)

YEDDİNCİ HİSSƏ - İSANIN ÖLÜMDƏN DİRİLMƏSİ VƏ BÖYÜK TAPŞIRIĞI (Matta 28:1-20)
1. Boş qəbir və mələklərin dediyi sözlər (Matta 28:1-4)
2. Çarmıxa çəkilmiş İsanın dirilməsinə dair vəhyin şəhadəti (Matta 28:5-7)
3. Məsihin zühur etməsi (Matta 28:8-10)
4. Yəhudi ağsaqqalların yalanı (Matta 28:11-15)
5. Məsihin Qalileyada zühur etməsi və Müjdəni dünyaya vəz etmək əmri (Matta 28:16-18)
6. Məsihin qeyri-məhdud səlahiyyəti (Matta 28:18-19)
7. Məsihin bütün millətlərə Müjdəni vəz etmək əmri (Matta 28:19)
8. Məsihin vəftiz etmək əmri (Matta 28:19)
9. Məsihin müqəddəs həyatı öyrətmək əmri (Matta 28:20)
10. Məsihin müqəddəs həyatı öyrətmək əmri (Matta 28:20)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 29, 2013, at 08:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)